Carta del President

El projecte de creació de la Unió Europea és, sens dubte, un dels reptes més grans que es plantegen els ciutadans dels països europeus. Construir aquesta unió en l’àmbit social, econòmic i polític a través del diàleg, la cooperació i el pacte entre els Estats Membres, respectant les idiosincràsies dels pobles europeus, és el millor camí perquè la societat actual afronti amb més encert els reptes que el món globalitzat està plantejant a la humanitat.

El Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE), fundat el 1956 a Barcelona, contribueix a defensar els valors i principis recollits als tractats de la Unió Europea, i té com a propòsit representar aquella societat civil de vocació clarament europeista en aquest procés. Considerem que construir Unió Econòmica entre els països d’Europa consolida el progrés social i el benestar de tots els ciutadans europeus, i contribueix a una millor relació econòmica i social amb la resta dels països del món.

En aquest sentit, el Comitè Espanyol de la LECE, que tinc l’honor de representar, promou uns més grans nivells d’integració europea per poder, junts, donar resposta als grans problemes del nostre entorn polític i social, i contribuir amb la resta de països del món a una societat més justa i amb menys diferències socials.

Us animo, com a ciutadans motivats per aquesta causa europeista, a apropar-vos a la nostra institució, participar als seus actes i contribuir amb el vostre suport i patrocini a promoure des d’Espanya la noble causa de la construcció de la Unió Europea.

Francesc Homs Ferret

President Comité Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) Barcelona, 6 de novembre de 2017

Comitè Espanyol de la LECE

Fundat el 1956, el Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE), contribueix a defensar els valors i principis propis de les societats europees lliures i democràtiques, que fonamentaren els estats fundadors del que avui és la Unió Europea

El Comitè Espanyol de la LECE, com a representant de la societat civil europeista més avançada a Espanya, va contribuir des del seu naixement, i de manera destacada, a impulsar la integració espanyola a la Comunitat Econòmica Europea. Des d’aleshores, vol promoure un diàleg de gran abast dins la societat civil europea, així com plantejar criteris, valors i procediments per a afrontar i superar els nostres reptes col·lectius en l’àmbit europeu.

Com a fòrum per a l’anàlisi i la reflexió, el Comitè Espanyol de la LECE organitza activitats –més de 150 en els darrers anys- en diferents formats: dinars col·loqui, jornades, seminaris, conferències, actes institucionals i altres iniciatives amb els següents objectius:

  • Difondre els valors europeus i el coneixement de l’actualitat, situacions i reptes als que s’enfronta la Unió Europea (UE).
  • Realitzar propostes constructives que contribueixin a aprofundir en l’elaboració de polítiques i actuacions a la UE.
Veure Junta Directiva

Lece Internacional

La Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE Internacional), a la qual hi està integrat el Comitè Espanyol de la LECE, va ser fundada a Bèlgica el 1943. La seva seu central està ubicada a Brussel·les.

La compon un Consell Central, que determina les principals actuacions a desenvolupar, i els seus respectius Comitès Estatals. Actualment, a més del Comitè Espanyol, la LECE compta amb comitès a: Alemanya, Andorra, Armènia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, França, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania i Suïssa.

Els objectius de la LECE Internacional són:

  • Promoure la integració econòmica d’aquells estats europeus susceptibles d’unificar-se.
  • Impulsar una estreta col·laboració amb la resta d’estats europeus.
  • Estimular la cooperació activa amb la resta del món.

La direcció de la LECE Internacional la formen un President i un determinat nombre de vicepresidents que, alhora, presideixen els seus respectius Comitès Estatals. Completen la organització els vocals escollits entre els membres dels Comitès Estatals.

President internacional

Javier Arias

Secretari General

François Baudu

Vicepresidents

Rainer Boden, Olivier Klein, Franz Nauschnigg

Presidents d'honor

Bernard Snoy et d’Oppuers, Anton van Rossum, Daniel Cardon de Lichtbuer

Membres d'ofici

Ramon Buisan (President – Andorra section)
Bénédict de Tscharner (President – Swiss section)
Alois Ochsner (Secretary General – Swiss section)
Thomas Cottier (Secretary General – Swiss section)
Radu Deac (President – Romanian section)
Maciej Dobrzyniecki (President – Poland section)
Francesc Homs Ferret (President – Spain section)
Philippe Jurgensen (Honorary President – France section)
Olivier Klein (President – France section)
Stefan Koren (President – Austrian section)
Andreas Grünbichler (President – Austrian section)
Branimir Botev (President – Bulgarian section)
Antonio Martins da Cruz (President – Portugal section)
Wim Boonstra (acting as President – Dutch section)

Membres individuals

Olivier Giscard d’Estaing (France)
Massimo Deandreiss (Italy)
Carles Gasoliba (Spain)

Lece Internacional
Amb més de 150 activitats els darrers anys, el Comitè Espanyol de la LECE contribueix a difondre el coneixement de l’actualitat, situacions i reptes als què s’afronta la Unió Europea.

Comissions de la LECE Internacional

Comissió Mediterrània

President: Senén Florensa (Espanya)

Potenciar la cooperació entre la Unió Europea i els estats mediterranis, i evitar els desequilibris actuals. Comissió creada pel Comitè Espanyol de la LECE.

Comissió Monetària

President: Wim Boonstra (Països Baixos)

Anàlisi i propostes al voltant de la Unió Monetària, Fiscal i Bancària a la Unió Europea.

Comissió Econòmica i Social

President: Philippe Jurgensen (França)

Anàlisi i propostes al voltant d’aspectes de les polítiques econòmiques i socials que es desenvolupen a la Unió Europea.

Comissió d’Agricultura i Medi Ambient

President: Valeriu Steriu (Rumania)

Anàlisi i propostes sobre les polítiques agràries a la Unió Europea.

Comissió de relació entre els estats membres de la UE

President: Bernard Snoy

Anàlisi i propostes sobre les polítiques de veïnatge de la Unió Europea, de les relacions de veïnatge i de la incorporació de nous estats membres.

Comissió d’Infraestructures

President: Klaus Milz

Anàlisi i propostes sobre les polítiques d’infraestructures terrestres, aèries i marítimes a la Unió Europea.

La Comissió Mediterrània

La Comissió Mediterrània la va crear el Comitè Espanyol de la LECE el 1996, amb l’objectiu de potenciar la cooperació entre la Unió Europea (UE) i els estats mediterranis, i evitar els desequilibris actuals. La LECE insisteix en la necessitat d’un posicionament polític europeu en aquest tema. Vol ressaltar els seus aspectes econòmics i financers, amb la promoció de l’establiment d’una política que afavoreixi el desenvolupament econòmic, els intercanvis de bens i serveis i l’impuls a la iniciativa i la inversió privada.

Sobre el context econòmic i institucional de les relacions de la UE amb els països de la ribera sud del Mediterrani, la LECE considera quatre elements clau per al desenvolupament de les inversions:

Socis Patrocinadors

Socis Corporatius

Entitats Col·laboradores