19 maig, 2020

Covid-19: El Comitè Espanyol de la LECE es pronuncia sobre la cruïlla actual de reconstrucció social i econòmica d’Europa

Covid-19 i UE: El Comitè Espanyol de la LECE ha aportat la 2a Declaració dirigida als responsables governamentals d'Espanya i de les institucions de la Unió Europea, amb el propòsit d'aportar el criteri d'aquesta associació europeista fundada el1956 sobre el moment actual de reconstrucció social i econòmica d'Europa.

El Comitè Espanyol de la LECE ha aportat la 2a Declaració dirigida als responsables governamentals d’Espanya i de les institucions de la Unió Europea, amb el propòsit d’aportar el criteri d’aquesta associació europeista fundada l’any 1956 sobre el moment actual de reconstrucció social i econòmica d’Europa després de la crisi del Covid-19. No obstant això, volem manifestar que la prioritat encara segueix sent l’atenció sanitària i la investigació sobre una vacuna i la millora dels tractaments a aplicar als ciutadans infectats.

En aquest enllaç està disponible la Declaració.

El punt de partida de la Declaració és pròxim Consell Europeu de juny. Allà s’ha d’aprovar un Pla de Reactivació Europea que ha d’elaborar la Comissió Europea davant la crisi social i econòmica generada pel Covid-19. Davant d’aquesta realitat, el Comitè Espanyol de la LECE planteja per les següents consideracions:

1a. Que el Pla de Reactivació Europea, com a resposta a la crisi social i econòmica generada a Europa pel Covid19 sigui suficientment potent econòmicament (2,5-3 bilions d’€) com per assegurar la necessària superació dels problemes socials causats i reactivar efectivament l’economia europea sota criteris renovats que serveixi per assentar les bases de recuperació de l’economia europea de les properes dècades.

2a. Que aquesta decisió política, que s’ha de prendre, es porti a lloc amb determinaciói sense demora en lapropera reunió del Consell Europeu del mes de juny dels caps d’Estat i de Govern dels països membres de la UE.

3a. Que aquest Pla de Reactivació Europea es prengui per unanimitat de totsels països, i que faci arribar al mon que els valors i en definitiva el model de cooperació europeués efectiu per respondre al repte actual provocat per la pandèmia.

4a. Que aquest Pla de Reactivació per la societat i l’economia europea contingui:
a) Diversitat en el seu contingut, mitjançant subvencions, crèdits, avals i inversions públiques.
b) Flexibilitat en la seva aplicació en tot el territori europeu i simètric ponderantla seva acció de forma proporcionada als mals causats per la pandèmia en cada estat membre.
c) Incidència en els sectors socials de major risc i que en puguin prendre part els autònoms i pimes per no deixarningú sense.
d) Optimització i combinació de criteris de garantia solidària y conjunta dels estats membres, a la vegadaque de criteris de garantia individual dels estats pels riscos que es precisin.
e) Reforçament dels actuals instruments econòmics de la Unió Europea per dimensionar-los millor i fer-los més efectius en la reactivació d’Europa.
f) Consideració dels objectius de lluita pels canvi climàtic ja proposats per la Comissió com a palanca de creixement diferencial.

5a. Que aquest Pla de Recuperació Europea sigui clarament social i competitiu, incidint en la prioritat de contribuir a preservar els lloc de treball, i l’estructura empresarial i productiva d’Europa

6a. Que aquest Pla de Reactivació permeti reforçar la base del Pressupost de la Unió Europea, configurat per les contribucions dels 27 estats membres.

7a. Que el BCE continuï la seva actual política de compra d’actius públics i privats, aquest any i el proper, amb el propòsit de seguir garantint la necessària liquiditat del sistema, i a través d’aquest a les institucions públiques, entitats financeres, empreses i autònoms, en condicions favorables i acords al moment de crisi en que es troba Europa. En conseqüència, que es consideriel doblar les actuals previsions dels fons destinats a aquesta finalitat. (+ 750.000 milions d’€).

8a. Valorem molt positivament la iniciativa, encara en preparació, de la Comissió Europea d’impulsar la creació d’un EquityFund europeu que inverteixi directament en capital, en empreses europees amb caràcter sistèmic. Això seria particularment important per impulsar a les empreses en països membres amb menor espai fiscal, i per tant, reforçant el projecte de construcció de la Unió Europea.

9a. Que es reforci el projecte de construcció de la Unió Europea. Si elsestatsmembres de la Unió Europea demanenmutualitzarl’empara econòmica d’Europa, que aquests, també, adoptin les decisions oportunes per a capacitar més i millor Europa, per donar aquesta resposta i poder fer front, més eficaçment, als reptes a que s’enfronta en aquests moments en el mon.

Els ciutadans d’Europa, majoritàriament desitgen que s’impulsi una resposta conjunta davant els efectes de la crisi. Els governants europeus han de saber construir aquesta resposta. Sens dubte, Europa es troba en una cruïlla. Jean Monnetja va dir que Europa unida avançaria a base de crisis. Aquesta hauria de servir per aconseguir una major grau d’integració econòmica, social i política.

Altres activitats